Telemost

Uvádíme záznam  telemostu  z prvního dne sympozia. Kliknutím na jednotlivá videa máte možnost sledovat jednotlivé přednášky.

1. Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.: Zahájení sympozia

2. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA: Poruchy metabolismu lipidů a obezita

3. Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc.: Etiopatogeneze obezity

4. Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.: eHealth e telemedicínský monitoring obezity

5. prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc.: Kritické momenty aktivace dětské obezity

6. Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc.: Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer

7. Mgr. Ivan Bencze: Edukácia obéznych prostredníctvom televízie

8. MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková: Kognitivně behaviorální terapie nadváhy a obezity

9. P. R. A. M. Santos: Vzdělávání obézních

10. Ing Luboš Kvíčala: Ekonomické aspekty obezity

11. Petra Brunclíková, DiS: Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes

12. Markéta Bednaříková, DiS: Léčba obezity v Dětské léčebně Křetín

Novinky

O sympoziu informuje web Fakultní nemocnice Ostrava

22.04.2013 02:43
Web Fakutní nemocnice Ostrava přináší informace o sympoziu...

Nebezpečný svět kalorií měl křest v PVA EXPO

15.04.2013 20:53
Nebezpečný svět kalorií je publikace autorů Prof. MUDr....

Univerzita Karlova informuje o sympoziu Obézní

11.04.2013 14:27
Časopis Karlovy univerzity společně s webem 1. lékařské...

Zdravotnické noviny zvou na naši konferenci Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

08.04.2013 01:42
Zájem odborné veřejnosti o naše sympozium podpořily i...

Deník, největší regionální noviny o sympoziu Obézní

29.03.2013 02:47
Prezentace vlastní osvěty zaměřené na obezitu (Hubnutí s...

Online chat na iDnes.cz a v rozhlase

15.03.2013 19:24
Sympozium se stalo významnou společenskou akcí nejen mezi...

Obezita.cz web společnosti Roche

28.02.2013 18:53
Díky partnerství se společností Medonet, která má ve správě...

Organizátorem je definitivně Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

07.01.2013 19:01
Kromě Národného inštitútu zdravia je hlavním organizátorem...

Účast z lékařské fakulty UK z Bratislavy

09.12.2012 19:07
Přednostka Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky,...

Návštěva u předsedy Společnosti pro výživu

01.11.2012 09:34
V listopadu jsme o našem sympoziu OBÉZNÍ v rámci veletrhu...

Jednání s Obezitologickou společností České lékařské společnosti

29.10.2012 18:20
Náš nápad zaujal. Už v říjnu 2012 byl náš zástupce pozván...

Účast Kuliat Foundation z Filipín

25.09.2012 09:57
Pozvání přednést své zkušenosti s edukací filipínských...

STOB jde do toho s námi

31.08.2012 21:33
Nejvýznamnější sdružení pro obezitu jde do sympozia  s...

Přednášet bude i děkan 1. lékařské fakulty UK

23.07.2012 21:29
Už v červnu 2012 se nám podařilo získat předběžný příslib k...

Nové sympozium na téma nadváha, obezita, diety ...

10.06.2012 23:26
Nápad zorganizovat obezitologické sympozium se zrodil při...
<< 1 | 2