Projekt EU

Hlavním organizátorem mezinárodního sympozia Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je FAKULTA BIOMEDICÍNSKÉHO INŽENÝRSTVÍ, která je nejmladší fakultou naší největší technické univerzity, Českého vysokého učení technického. Sympozium bylo realizováno v rámci projektů  Spolupráce 21. století a Mezinárodní spolupráce na FBMI ČVUT. Hlavním cílem projektu Spolupráce 21. století byla podpora vzdělávání, vědeckých a výzkumných činnosti v medicínských oborech prostřednictvím vytvoření moderní sítě sloužící k výměně informací a znalostí. Jako modernímu prvku v oblasti je široké témavěnováno eHealth a telemedicíně.