Univerzita Karlova informuje o sympoziu Obézní

11.04.2013 14:27

Časopis Karlovy univerzity společně s webem 1. lékařské fakulty UK informují o našem sympoziu

http://iforum.cuni.cz/IFORUM-14322.html

http://www.lf1.cuni.cz/telemost-na-tema-obezni-pacient-v-interdisciplinarnim-pohledu