Účast z lékařské fakulty UK z Bratislavy

09.12.2012 19:07

Přednostka Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, paní Prof. MUDr. E. Kukurová, CSc. přislíbila osobní účast na sympoziu a předsednictví sekce telemedicíny. Právě u sledování obézních pacientů nacházejí techniky elektronického zdravotnictví jedno z nejvýznamějších uplatnění, takže účast špičkové odbornice z této oblasti je nám velikou ctí.