Sympozium pokračuje také v roce 2014

06.01.2014 17:51

Při jednáních mezi organizátory veletrhu Bojujeme s tuky zastoupenými Mgr. Richardem Gajdošem, Fakultou biomedicínského inženýrství zastoupenou Ing. Karlem Hánou, Ph.D. a vedením sympozia Obézní, zastoupeným vědeckým sekretářem Doc. MUDr. Leošem Středou, Ph.D. bylo dohodnuto pokračování sympozia i v roce 2014. Sympozium bude opět v rámci veletrhu Bojujeme s tuky 4 a 5. dubna 2014. K jeho organizaci se pokusíme dohodnout úspěšného loňského účastníka, společnost STOB.