Přednášky sympozia archivuje FBMI ČVUT

07.12.2013 20:39

Témata obezity a interdisciplinárního pohledu na ni jsou stále aktuální. Existuje mnoho obezitologických studií, ale sumpozium Obézní bylo výjimečné právě souborným pohledem na problematiku z hlediska různých disciplín. Proto Fakulta biomedicínského inženýrství archivuje přednášky na svém serveru. Můžete je shlédnout zde.