Přednášet bude i děkan 1. lékařské fakulty UK

23.07.2012 21:29

Už v červnu 2012 se nám podařilo získat předběžný příslib k aktivní účasti na sympoziu Obézní děkana 1. lékařské fakulty UK v Praze. Nyní definitivně potvrzeno, pan Prof. Zima bude přednášet o metabolických konsekvencích u obézních pacientů.