Organizátorem je definitivně Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

07.01.2013 19:01

Kromě Národného inštitútu zdravia je hlavním organizátorem definitivně potvrzena Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Tato nejmladší fakulta naší největší technické univerzity se zaměřuje i na moderní trendy v Obezitologii a zdravém životním stylu. Zejména její projekty Spolupráce 21. století a Mezinárodní spolupráce na FBMI přínášejí sympoziu výraznou prestiž. Průběh sympozia bude online propojen s fakutou a bude zprostředkován studentům a pracovníkům FBMI v Kladně.