O sympoziu informuje web Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

09.08.2013 23:22

O sypoziu informovala Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT několikrát na svých různých webových stránkách.

http://www.fbmi.cvut.cz/2/media/obezita-z-pohledu-ruznych-odborniku

http://s21.fbmi.cvut.cz/Planovane-akce/Konference/Sympozium-OBEZNI.aspx