Novinka na Facebooku

18.06.2016 20:08

Že by měl boj s nadváhou odzvoněno? Na Facebooku veletrhu Bojujeme s tuky je zajímavý článek 

www.facebook.com/bojujemestuky.cz/posts/935793013201907