Nebezpečný svět kalorií měl křest v PVA EXPO

15.04.2013 20:53

Nebezpečný svět kalorií je publikace autorů Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. a MUDr. Kateřina Cajthamlová. V PVA EXPO knihu pokřtil Ing. Petr Havlíček. Součástí křtu byla přednáka Prof. MUDr. Rajko Dolečka určená veřejnosti a studentům FBMI. Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D, představil přítomným projekty Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT Spolupráce 21. století a Mezinárodní spolupráce na FBMI. Publicita projektů spolufinancovaných z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR byla soustředěna jednak na studenty fakulty, návštěvníky přednášky a autogramiády, ale současně i na všechny návštěvníky veletrhů, kteří přes vstupní halu PVA EXPO procházeli.