Návštěva u předsedy Společnosti pro výživu

01.11.2012 09:34

V listopadu jsme o našem sympoziu OBÉZNÍ v rámci veletrhu  Bojujeme s tuky informovali předsedu Společnosti pro výživu. Na schůzce ve Fakultní nemocnici Motol nám pan primář Tláskal přislíbil aktivní účast na doprovodném sympoziu Obézní.