Jednání s Obezitologickou společností České lékařské společnosti

29.10.2012 18:20

Náš nápad zaujal. Už v říjnu 2012 byl náš zástupce pozván na zasedání České obezitologické společnosti ve Fakultní nemocnici v Praze 2. Představil nejen záměr veletrhu Bojujeme s tuky  a hlavně lékařského sympozia Obézní (obezni.cz). Líbilo se. Ze členů výboru Obezitologické společnosti na sympoziu vystoupí prof. Fried, doc. Hainer a dr. Málková. Existují obavy, aby veletrh jako komerční akce neovlivnil sympozium. Jasně deklarujeme nezávislost sympozia Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu na komerci.