Česká asociace Wellness píše o sympoziu Obézní

02.05.2013 02:33

Sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je zmíněno i na webu České asociace Wellness.

http://www.spa-wellness.cz/clanky/bojujeme-s-tuky-ctyrdenni-veletrh-zamereny-na-problematiku-nadvahy-a-obezity/