Na těchto stránkách sledujete dočasné uložení eLearningu předmětu Monitoring a terapie obezity přednášeného na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Výuka se skládá ze čtyř částí. Jednotlivé části najdete v podkategoriích (1. č ást, 2. část, 3. část, 4. část)

Na následujícím videu se můžete podívat, jak vypadají přednášky v elektronické podobě studia.

Na téma Podtlaková lymfodrenáž přednáší Bc. Veronika Podobová, která je odbornou pracovnicí Společného pracoviště Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Je odbornicí na pohybové aktivity a ovlivnění lymfatického systému.

B02329 Monitoring a terapie obezity

Předmět Monitoring a terapie obezity je koncipován jako přehled moderních trendů v terapii obezity. Součástí je také přehled monitorovacích způsobů obézních pacientů z hlediska eHealth.

Výuka je koncipována jako eLearning. Výukové texty jsou publikovány elektronicky, zahrnují texty a interaktivní přednášky s prezentací.

Podmínky zápočtu:

1) Průběžné odpovědi na kontrolní otázky publikované pod jednotlivými videokapitolami e-learningu.

2) Seminární práce v rozsahu tří až pěti stran A4 původního VLASTNÍHO textu. Témata těchto prací budou oznámena na úvodní přednášce. Práce musí být originální text, původnost bude softwarově kontrolována.

Termíny zápočtů

Po splnění všech podmínek pro získání zápočtu se dostavte pro zápis do indexu. Zápočty budou udělovány ve velké posluchárně Purkyňova ústavu v Albertově, tzn. tam, kde byla úvodní přednáška.

Termíny:

středa 17.12.2014 od 16:00 do 17:00

čtvrtek 18.12.2014 od 12:30 do 14:30

V případě, že se vám ani jeden termín nehodí, je možné si pro zápočet po domluvě dojet na Fakultu biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně.