Archiv článků

Deník, největší regionální noviny o sympoziu Obézní

29.03.2013 02:47
Prezentace vlastní osvěty zaměřené na obezitu (Hubnutí s Deníkem.cz a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.) chystá největší vydavatelství regionálních novin Deník.cz. Informují čtenáře o nadcházejícím sympoziu Obézní pacient v interdiciplinírním...

Online chat na iDnes.cz a v rozhlase

15.03.2013 19:24
Sympozium se stalo významnou společenskou akcí nejen mezi odborníky. V rámci telemostu připravili organizátoři on line chat pana profesora Dolečka a docenta Středy pro čtenáře největšího českého online deníku iDnes.cz. Rovněž je připraveno živé vysílání v Českém rozhlase, kde budou oba jmenovaní...

Obezita.cz web společnosti Roche

28.02.2013 18:53
Díky partnerství se společností Medonet, která má ve správě přípravky farmaceiutické společnosti Roche, přibyl k našim partnerům i web Obezita.cz. Nabízí seriózní medicínský pohled na problematiku obezity i na možnost jejího farmakologického ovlivnění.

Organizátorem je definitivně Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

07.01.2013 19:01
Kromě Národného inštitútu zdravia je hlavním organizátorem definitivně potvrzena Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. Tato nejmladší fakulta naší největší technické univerzity se zaměřuje i na moderní trendy v Obezitologii a zdravém životním stylu. Zejména její projekty Spolupráce 21....

Účast z lékařské fakulty UK z Bratislavy

09.12.2012 19:07
Přednostka Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a telemedicíny lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě, paní Prof. MUDr. E. Kukurová, CSc. přislíbila osobní účast na sympoziu a předsednictví sekce telemedicíny. Právě u sledování obézních pacientů nacházejí techniky...

Návštěva u předsedy Společnosti pro výživu

01.11.2012 09:34
V listopadu jsme o našem sympoziu OBÉZNÍ v rámci veletrhu  Bojujeme s tuky informovali předsedu Společnosti pro výživu. Na schůzce ve Fakultní nemocnici Motol nám pan primář Tláskal přislíbil aktivní účast na doprovodném sympoziu Obézní. 

Jednání s Obezitologickou společností České lékařské společnosti

29.10.2012 18:20
Náš nápad zaujal. Už v říjnu 2012 byl náš zástupce pozván na zasedání České obezitologické společnosti ve Fakultní nemocnici v Praze 2. Představil nejen záměr veletrhu Bojujeme s tuky  a hlavně lékařského sympozia Obézní (obezni.cz). Líbilo se. Ze členů výboru Obezitologické společnosti na...

Účast Kuliat Foundation z Filipín

25.09.2012 09:57
Pozvání přednést své zkušenosti s edukací filipínských obézních přijal profesor Paul Santos z filipínské Kuliat Foundation. Vzácného a dalekého hosta zprostředkoval pro sympozium Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA. Na konferenci 6th Asia- Oceania Conference on Obesity AOCO v Manile...

Nová akce

16.09.2012 18:19
Toto je popis ukázkové akce. Můžete ji libovolně editovat, případně odstranit.

STOB jde do toho s námi

31.08.2012 21:33
Nejvýznamnější sdružení pro obezitu jde do sympozia  s námi. Nejen aktivní účastí jejich předsedkyně dr. Málkové na odborném programu. Můžeme se těšit také na jejich prezentaci a vlastní satelitní konferenci Mýty a pověry ve výživě. PhDr. Iva Málková a její STOB patří na poli obezitologie k...

Záznamy: 21 - 30 ze 32

<< 1 | 2 | 3 | 4 >>