Archiv

Čtvrtek 11.3.2013: telemost na téma  Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu
1. Poruchy metabolismu lipidů a obezita, odborný garant Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr. Aleš Žák, DrSc., 1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, Praha
2. Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer, odborný garant Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Lekárska fakulta - Univerzita Komenského, Bratislava
3. Etiopatogeneze obezity, odborný garant Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologický ústav v Praze
4. Bariatrická a metabolická chirurgie, odborný garant Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika v Praze
5. Ekonomické aspekty obezity, odborný garant Ing. Luboš Kvíčala, Euroinstitut.eu
6. Edukace obézních, odborný garant Paul. R. A. Santos, Kuliat Foundation, Knights of Rizal, Filipíny
7. Kognitivně behaviorální terapie, odborný garant MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká, společnost STOB
10. Obezita dětí a dospívajících, odborný garant Markéta Bednaříková DiS., MUDr. Kateřina Bednaříková, Jihomoravské dětské léčebny, p.o.
11. Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes, odborný garant Petra Brunclíková DiS., Šárka Suraová, Nemocnice na Homolce, Lázeňská léčebna Mánes-Karlovy Vary
12. Edukácia obéznych prostredníctvom televízie, odborný garant Mgr. Ivan Bencze, Národný inštitút zdravia, Vysoké Tatry
 
Pátek 12. 3. 2013: konference STOB v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK na Albertově
1. Půlstoletí české obezitologie, odborný garant  Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Fakultní nemocnice v Ostravě
8. Současné trendy v léčbě nadváhy a obezity, odborný garant Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Ing. Karel Hána, 1. lékařská fakulta UK v Praze a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně
9. Prevence rozvoje obezity dětí a mladistvých, odborný garant prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu

 

2. Moderní pojetí hubnutí přes internet - akce 7S, odborný garant Mgr. Jana Divoká, PhDr. Iva Málková, společnost STOB
3. Nové způsoby chůze s holemi, odborný garant Marián Písenek, Bungy Pump
4. Zajímavosti z výživy, odborný garant Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., IK+EM Praha
5. Mýty a pověry ve výživě, odborný garant Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze 
 
Sobota 13. 3. 2013: závěrečná přednáška prezidenta sympozia v Pražském veletržním areálu PVA  EXPO Letňany
1. Nebezpečný svět kalorií, přednáška Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.
2. Prezentace projektů FBMI ČVUT Spolupráce 21. století a Mezinárodní spolupráce na FBMI, přednáška Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.

3. Nebezpečný svět kalorií z pohledu tří lékařů, od 16:30 slavnostní křest knihy autorů Doleček, Středa, Cajthamlová