Mezinárodní lékařské sympozium Obezni.cz propojilo telemostem univerzitní a odborná pracoviště ve 3 zemích.

hlavní partner sympozia Logo firmy Medonet, partnera Roche

Společnost STOB připravila odborné semináře

Seminář Zajímavosti ve výživě

Datum konání: sobota 5.4.2014, od 10.00 do 18.00 hodin

Místo konání: PVA EXPO PRAHA - Pražský veletržní areál v Letňanech, Beranových 667, 199 00 Praha 9 - Letňany v době konání výstavy Bojujeme s tuky (metro "C" Letňany).

Program semináře:

10:00 – 11:45 Karolina Hlavatá, Jiří Brát: Základní živiny a jejich role ve výživě. Princip výběru potravin z pohledu pestré a vyvážené stravy. Mýty o potravinách.

12:00 – 13:00 Helena Takačová: Praktické sestavení celodenního vyváženého jídelníčku - ukázky potravin.

13:00 – 14:30 Prohlídka výstavy Bojujeme s tuky, vstupenka je v ceně semináře.

14:30 – 18:00 Tamara Starnovská: Zajímavosti ve výživě. Výživa v různých věkových i životních situacích, aneb „kolik, čeho, kdy a pro koho“.  Co s čím kombinovat a čemu se vyhnout aneb "proč se k smaženému řízku a smažené rybě podává citron a proč je lépe jíst k čočce vejce než párek a proč se káva podává na konci jídla a aperitiv na jeho počátku". Výživa při udržení váhových úbytků. Diskuse.

Seminář Zdravý životní styl dětí

Datum konání: neděle 6. 4. 2014, 10.00 - 17.00 hodin

Místo konání: Všeobecná fakultní nemocnice, U nemocnice 1, Praha 2, Charvátův sál v 1. patře.

Přednášející: Mgr. Jana Divoká, lektorka STOBu

Program semináře:

Prakticky laděný seminář seznámí účastníky s problematikou vedení rodin ke zdravému životnímu stylu, resp. řešení nadváhy a obezity dítěte v rodině. Následovat bude diskuze na témata spojená s obezitou u dětí. Absolventi semináře obdrží výběr edukačních materiálů v elektronické podobě.

Mezinárodní lékařské sympozium se uskutečnilo ve dnech 11. - 13. 4. 2013 

Prezident sympozia: 

Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., nestor česko-slovenské obezitologie, Fakultní nemocnice Ostrava. 

 

Vědecký sekretář: 

Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT. 

 

Organizátoři sympozia:

Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT a Národný inštitút zdravia.

Program sympozia OBÉZNÍ

Čtvrtek 11. 4. 2013:
telemost na téma Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

1. Poruchy metabolismu lipidů a obezita, odborný garant Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA a Prof. MUDr.Aleš Žák, DrSc., 1. lékařská fakulta UK Praha

2. Pacientom s arteriálnou hypertenziou a obezitou by nemal stačiť len lekársky tlakomer, odborný garant Prof. MUDr. Elena Kukurová, CSc., Lekárska fakulta - Univerzita Komenského Bratislava

3. Etiopatogeneze obezity, odborný garant Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., Endokrinologický ústav v Praze

4. Bariatrická a metabolická chirurgie, odborný garant Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., OB klinika v Praze (pozn. Prof. Fried se neúčastní samostatnou přednáškou, ale bude účasten v sekci odpovědí odborníků v chatu iDnes.cz)

5. Ekonomické aspekty obezity, odborný garant Ing. Luboš Kvíčala, Euroinstitut.eu

6. Edukace obézních, odborný garant Paul. R. A. Santos, Kuliat Foundation, Filipíny

7. Kognitivně behaviorální terapie, odborný garant MUDr. Marie Skalská, PhDr. Iva Málková, Mgr. Jana Divoká, společnost STOB

8. Současné trendy v léčbě nadváhy a obezity, odborný garant Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Ing. Karel Hána, Ph.D., 1. lékařská fakulta UK v Praze a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT v Kladně

9. Prevence rozvoje obezity dětí a mladistvých, odborný garant prim. MUDr. Petr Tláskal, CSc., Společnost pro výživu

10. Obezita dětí a dospívajících, odborný garant Markéta Bednaříková DiS., MUDr. Kateřina Bednaříková, Jihomoravské dětské léčebny, p.o.

11. Redukce váhy v Lázeňské léčebně Mánes, odborný garant Petra Brunclíková DiS., Šárka Suraová, Nemocnice Na Homolce, Lázeňská léčebna Mánes-Karlovy Vary

12. Edukácia obéznych prostredníctvom televízie, odborný garant Mgr. Ivan Bencze, Národný inštitút zdravia, Vysoké Tatry

online chat odborníků pro čtenáře iDnes.cz od 12 do 14 hod.

na dotazy odpovídá z budovy FBMI ČVUT Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc. a Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D. Ostatní odborníci přispívají prostřednictvím emailu.

Pátek 12.4.2013:
konference STOB v prostorách Kliniky rehabilitačního lékařství 1. LF UK, Praha2, Albertov 7

1. Půlstoletí české obezitologie, odborný garant Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., Fakultní nemocnice v Ostravě

2. Moderní pojetí hubnutí přes internet - akce 7S, odborný garant Mgr. Jana Divoká, PhDr. Iva Málková, společnost STOB

3. Nové způsoby chůze s holemi, odborný garant Marián Písenek, Bungy Pump

4. Zajímavosti z výživy, odborný garant Doc. MUDr. Pavel Kohout, Ph.D., IK+EM Praha

5. Mýty a pověry ve výživě, odborný garant Prof. Ing. Jana Dostálová, CSc., Vysoká škola chemicko technologická v Praze 

Sobota 13. 3. 2013:

závěrečná přednáška prezidenta sympozia v Pražském veletržním areálu PVA  EXPO Letňany

1. Nebezpečný svět kalorií, přednáška Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc.

2. Prezentace projektů FBMI ČVUT Spolupráce 21. století a Mezinárodní spolupráce na FBMI, přednáška Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D.

3. Nebezpečný svět kalorií z pohledu tří lékařů, od 16:30 slavnostní křest knihy autorů Doleček, Středa, Cajthamlová

 

 

Seminář Zdravý životní styl dětí

Společnost STOB nabízí jednodenní seminář na téma "Jak motivovat děti a rodiče ke zdravému životnímu stylu". Seminář je určen jak pro odborníky, tak i pro laiky se zájmem o zdravý životní styl. Seminář se koná v neděli 6.4.2014 a přednášet bude Mgr. Jana Divoká, lektorka STOBu. Prakticky laděný seminář seznámí účastníky s problematikou vedení rodin ke zdravému životnímu stylu, resp. řešení nadváhy a obezity dítěte v rodině. Diskutovat se bude například na tato témata: Rodina a její motivace ke zdravému životnímu stylu – lze dosáhnout ideálu? Metodika systematického vedení rodiny ke změně stravovacích a pohybových návyků – skupinová i individuální. Role rodiče a role terapeuta (lektora) při vedení dítěte s nadváhou nebo obezitou. Možnosti prevence nadváhy a obezity ve školách. Praktické ukázky práce s rodinami (názorné edukační materiály, pracovní listy a další pomůcky). Absolventi semináře obdrží výběr edukačních materiálů v elektronické podobě.

Seminář Zajímavosti ve výživě

Společnost STOB ve spolupráci s Vím, co jím a piju, o.p.s. Vám organizuje jednodenní seminář Zajímavosti o výživě spojený s návštěvou výstavy Bojujeme s tuky 5.4.2014 na Výstavišti, Praha 9 - Letňany. Je určen jak pro odborníky, tak pro laiky se základními znalosti v oblasti výživy, zkrátka pro všechny, kteří se chtějí něco dozvědět o vztahu výživy a redukce a udržení váhy a o zajímavostech z výživy. Odborníci  Tamara Starnovská, Karolina Hlavatá, Jiří Brát a Helena Takačová  vás seznámí s principem výběru potravin z pohledu pestré a vyvážené stravy, s ukázkou praktického sestavení celodenního vyváženého jídelníčku pro hubnutí a udržení váhových úbytků, s výživou v různých věkových i životních situacích a se zajímavostmi typu proč se káva podává na konci jídla a aperitiv na jeho počátku, proč se k smažené rybě hodí citrón apod.

Téma:  Obézní pacient 

v interdisciplinárním pohledu

Mezinárodní lékařské sympozium na téma Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu propojilo telemostem tři země - Česko, Slovensko a Filipíny a dva kontinenty Evropu a Asii. První den sympozia, čtvrtek, byl věnován přednáškám českých a zahraničních odborníků přes mezinárodní telemost do budov Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT, 1. lékařské fakulty UK, Národného inštitútu zdravia, Kuliat Foundation a  také přes webový portál www.obezni.cz. Prezentaci pro veřejnost zajistil největší český online deník iDnes.cz prostřednictvím chatu odborníků se čtenáři. Chatu se kromě hlavního aktéra, prof. Dolečka zúčastní také: Doc. MUDr. Leoš Středa, Ph.D., Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., Doc. MUDr. Vojtěch Hainer, CSc., prim. MUDr. Petr Tláskal a MUDr. Marie Skalská. Dotazy na Prof. Dolečka a Doc. Středu bylo možné položit rovněž prostřednictvím rozhlasového vysílýní Českého rozhlasu Radiožurnál. Páteční program byl zaměřen na prezenční konferenci společnosti STOB s tématy moderního pojetí hubnutí přes internet, zajímavostí, mýtů a pověr ve výživě. Úvodní přednášku přednesl Prof. MUDr. Rajko Doleček, DrSc., který již  63 let vykonává lékařskou praxi a který letos nově vydává svůj bestseller Nebezpečný svět kalorií, tentokrát se spoluautory, tedy z pohledu tří lékařů. Sobotní přednáška v rámci veletrhu FOR FAMILY pro studenty FBMI i veřejnost, spojená s křestem knihy od 16:30 v Pražském veletržním areálu Letňany, slavnostně uzavřela sympozium.

 

 

 

Novinky

Program 2014

01.04.2014 03:47
Veletrh Bojujem s tuky bude hned první dubnový týden. Na...

STOB a jejho seminář

26.03.2014 04:03
Chcete se stát sami sobě výživovým poradcem? Přihlašte se na...

Odborné přednášky na Bojujeme s tuky 2014

11.02.2014 03:44
Už je potvrzena odborná sekce na letošním veletrrhu Bojujeme s...

Sympozium pokračuje také v roce 2014

06.01.2014 17:51
Při jednáních mezi organizátory veletrhu Bojujeme s tuky...

Přednášky sympozia archivuje FBMI ČVUT

07.12.2013 20:39
Témata obezity a interdisciplinárního pohledu na ni jsou stále...

Spolupráce 21. století a sympozium Obézní.

01.11.2013 20:14
Fotogalerie  z telemostu sympózia jsou uloženy na webu...

Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

16.10.2013 23:30
Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je publikace, která...

Vychází sborník ze sympozia Obézní

16.09.2013 23:14
Sborník ze sympózia Obézní vydala Fakulta biomedicínského...

O sympoziu informuje web Fakulty biomedicínského inženýrství ČVUT

09.08.2013 23:22
O sypoziu informovala Fakulta biomedicínského inženýrství...

Lékařské listy o sympoziu

08.07.2013 00:00
O sympoziu Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu, jeho...

Zdravotnické noviny věnují pozornost našemu sympoziu

30.06.2013 02:22
Význam sympozia Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu...

Česká asociace Wellness píše o sympoziu Obézní

02.05.2013 02:33
Sympozium Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu je...

O sympoziu informuje web Fakultní nemocnice Ostrava

22.04.2013 02:43
Web Fakutní nemocnice Ostrava přináší informace o sympoziu...

Nebezpečný svět kalorií měl křest v PVA EXPO

15.04.2013 20:53
Nebezpečný svět kalorií je publikace autorů Prof. MUDr. Rajko...

Univerzita Karlova informuje o sympoziu Obézní

11.04.2013 14:27
Časopis Karlovy univerzity společně s webem 1. lékařské fakulty...

Zdravotnické noviny zvou na naši konferenci Obézní pacient v interdisciplinárním pohledu

08.04.2013 01:42
Zájem odborné veřejnosti o naše sympozium podpořily i...

Deník, největší regionální noviny o sympoziu Obézní

29.03.2013 02:47
Prezentace vlastní osvěty zaměřené na obezitu (Hubnutí s...

Online chat na iDnes.cz a v rozhlase

15.03.2013 19:24
Sympozium se stalo významnou společenskou akcí nejen mezi...

Obezita.cz web společnosti Roche

28.02.2013 18:53
Díky partnerství se společností Medonet, která má ve správě...

Organizátorem je definitivně Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT

07.01.2013 19:01
Kromě Národného inštitútu zdravia je hlavním organizátorem...

Účast z lékařské fakulty UK z Bratislavy

09.12.2012 19:07
Přednostka Ústavu lekárskej fyziky, biofyziky, informatiky a...

Návštěva u předsedy Společnosti pro výživu

01.11.2012 09:34
V listopadu jsme o našem sympoziu OBÉZNÍ v rámci veletrhu...

Jednání s Obezitologickou společností České lékařské společnosti

29.10.2012 18:20
Náš nápad zaujal. Už v říjnu 2012 byl náš zástupce pozván na...

Účast Kuliat Foundation z Filipín

25.09.2012 09:57
Pozvání přednést své zkušenosti s edukací filipínských...

STOB jde do toho s námi

31.08.2012 21:33
Nejvýznamnější sdružení pro obezitu jde do sympozia  s...

Přednášet bude i děkan 1. lékařské fakulty UK

23.07.2012 21:29
Už v červnu 2012 se nám podařilo získat předběžný příslib k...

Nové sympozium na téma nadváha, obezita, diety ...

10.06.2012 23:26
Nápad zorganizovat obezitologické sympozium se zrodil při poradě...